Разрешаване на местоположения

Разрешаването на местоположения във вашия клиент и контактите ви бързо ще видят къде се намирате. Вашето местоположение се добавя към състоянието ви в клиента.

1

Изберете Предпочитания за > Jabber.

2

В прозореца Предпочитания изберете раздела Местоположения.

3

Изберете Разрешаване на местоположения.

4

(По избор) Изберете Кажи ми, когато се откриват нови местоположения.

Вие сте аларирани, когато клиентът открие ново местоположение.

Добавяне на местоположение

Можете да създадете местоположение, което вашите контакти да виждат.

1

Изберете Предпочитания за > Jabber.

2

В прозореца Предпочитания изберете раздела Местоположения.

3

Изберете иконата +.

Отваря се прозорецът Създаване на местоположение.
4

Изберете Споделяне на това местоположение, ако искате контактите ви да виждат местоположението ви.

5

В полетата Име и Адрес въведете информация за местоположението си.

6

Изберете Създаване.

Редактиране на местоположение

Можете да редактирате местоположенията, които сте създали, за да добавите допълнителна информация.

1

Изберете Предпочитания за > Jabber.

2

В прозореца Предпочитания изберете раздела Местоположения.

3

В прозореца "Моите местоположения" изберете местоположение от списъка и изберете писалката или иконата за редактиране, за да редактирате данните си за местоположението.

4

Актуализирайте информацията за местоположението си и изберете Запиши.

Премахване на местоположение

Можете да премахнете всяко местоположение, което конфигурирате.

1

Изберете Предпочитания за > Jabber

2

В прозореца Предпочитания изберете раздела Местоположения.

3

В прозореца "Моите местоположения" изберете местоположението, което искате да премахнете.

4

Изберете иконата - .

Местоположението се премахва от списъка.

Повторно присвояване на местоположение

Можете да преназначите текущото си мрежово местоположение на местоположение, което вече сте създали.

1

Изберете Предпочитания за > Jabber.

2

В прозореца Предпочитания изберете раздела Местоположения.

3

В прозореца "Моите местоположения" изберете местоположение от списъка и след това изберете бутона Повторно присвояване.