Locaties inschakelen

Schakel locaties in uw client in en uw contactpersonen zien snel waar u bent. Uw locatie wordt aan uw status toegevoegd in de client.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren.

2

Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.

3

Selecteer Locaties inschakelen.

4

Selecteer Melden wanneer nieuwe locaties worden gedetecteerd (optioneel).

U krijgt een melding wanneer de client een nieuwe locatie detecteert.

Een locatie toevoegen

U kunt een locatie maken die zichtbaar is voor uw contactpersonen.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren.

2

Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.

3

Selecteer het pictogram +.

Het venster Locatie maken wordt geopend.
4

Selecteer Deze locatie delen als u de locatie zichtbaar wilt maken voor uw contactpersonen.

5

Voer in de velden Naam en Adres informatie in over uw locatie.

6

Selecteer Maken.

Een locatie bewerken

U kunt de locaties die u hebt gemaakt, bewerken om aanvullende informatie toe te voegen.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren.

2

Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.

3

Selecteer in het venster Mijn locaties een locatie uit de lijst en selecteer vervolgens het penpictogram of bewerkingspictogram om uw locatiegegevens te bewerken.

4

Werk uw locatiegegevens bij en selecteer Opslaan.

Een locatie verwijderen

U kunt iedere locatie die u configureert, verwijderen.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren

2

Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.

3

Selecteer in het venster Mijn locaties de locatie die u wilt verwijderen.

4

Selecteer het pictogram -.

De locatie wordt verwijderd uit de lijst.

Een locatie opnieuw toewijzen

U kunt uw huidige netwerklocatie opnieuw toewijzen aan een locatie die u al hebt gemaakt.

1

Selecteer Jabber > Voorkeuren.

2

Selecteer in het venster Voorkeuren het tabblad Locaties.

3

Selecteer in het venster Mijn locaties een locatie uit de lijst en selecteer vervolgens de knop Opnieuw toewijzen.