Povolení umístění

Povolíte-li ve svém klientovi umístění, vaše kontakty ihned uvidí, kde se nacházíte. Do vašeho stavu v klientovi se přidá vaše umístění.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.

2

V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.

3

Vyberte možnost Povolit·umístění.

4

(Volitelné) Zvolte možnost Upozornit·na·zjištění·nových·umístění.

Když klient zjistí nové umístění, obdržíte upozornění.

Přidání umístění

Můžete vytvořit umístění, které se bude zobrazovat vašim kontaktům.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.

2

V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.

3

Zvolte ikonu +.

Otevře se okno Vytvořit·umístění.
4

Chcete-li, aby se umístění zobrazovalo vašim kontaktům, zvolte možnost Sdílet·toto·umístění.

5

Do polí Jméno a Adresa zadejte informace o vašem umístění.

6

Zvolte možnost Vytvořit.

Úprava umístění

Vytvořená umístění můžete upravovat a přidávat do nich další informace.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.

2

V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.

3

V okně Moje·umístění vyberte umístění v seznamu a zvolte ikonu pera nebo úprav, pokud jej chcete upravit.

4

Aktualizujte informace o umístění a zvolte možnost Uložit.

Odebrání umístění

Kterékoli nakonfigurované umístění můžete odebrat.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.

2

V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.

3

V okně Moje·umístění zvolte umístění, které chcete odebrat.

4

Zvolte ikonu –.

Umístění se odebere ze seznamu.

Nové přiřazení umístění

K umístění, které jste již vytvořili, můžete nově přiřadit své aktuální umístění v síti.

1

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby.

2

V okně Předvolby vyberte kartu Umístění.

3

V okně Moje·umístění vyberte v seznamu požadované umístění a pak zvolte tlačítko Přiřadit·znovu.