Aktivera platser

Aktivera platser i ditt program så att dina kontakter snabbt kan se var du är. Din plats läggs till i din status i programmet.

1

Välj Jabber > Inställningar.

2

I fönstret Inställningar väljer du fliken Platser.

3

Välj Aktivera platser.

4

(Valfritt) Välj Meddela mig när nya platser upptäcks.

Du blir aviserad när programmet upptäcker en ny plats.

Lägg till en plats

Du kan skapa en plats som dina kontakter kan se.

1

Välj Jabber > Inställningar.

2

I fönstret Inställningar väljer du fliken Platser.

3

Välj (+)-ikonen.

Fönstret Skapa plats öppnas.
4

Välj Dela denna plats om du vill att dina kontakter ska kunna se var du är.

5

Ange information om din plats i Namn- och Adress-fälten.

6

Välj Skapa.

Redigera en plats

Du kan redigera platser som du har skapat för att lägga till ytterligare information.

1

Välj Jabber > Inställningar.

2

I fönstret Inställningar väljer du fliken Platser.

3

I fönstret Mina platser markerar du en plats i listan och väljer penn- eller redigeringsikonen för att redigera dina platsuppgifter.

4

Uppdatera platsinformationen och välj Spara.

Ta bort en plats

Du kan ta bort alla platser som du har konfigurerat.

1

Välj Jabber > Inställningar.

2

I fönstret Inställningar väljer du fliken Platser.

3

I fönstret Mina platser markerar du den plats som du vill ta bort.

4

Välj (-)-ikonen.

Platsen tas bort från listan.

Omtilldela plats

Du kan omtilldela din aktuella nätverksposition till en plats som du redan har skapat.

1

Välj Jabber > Inställningar.

2

I fönstret Inställningar väljer du fliken Platser.

3

I fönstret Mina platser markerar du en plats i listan och väljer därefter knappen Omtilldela.