אפשר מיקומים

הפעל מיקומים בלקוח שלך ואנשי הקשר שלך יראו במהירות היכן אתה נמצא. מיקומך מתווסף למצבך בלקוח.

1

בחר ג'אבר > העדפות.

2

בחלון ' העדפות ', בחר בכרטיסייה ' מיקומים '.

3

בחר ' הפעל מיקומים '.

4

אופציונלי בחר באפשרות ' ספר לי ' כאשר מאותרים מיקומים חדשים.

אתה מקבל התראה כאשר הלקוח מזהה מיקום חדש.

הוסיף מיקום

באפשרותך ליצור מיקום שאנשי הקשר שלך יראו.

1

בחר ג'אבר > העדפות.

2

בחלון ' העדפות ', בחר בכרטיסייה ' מיקומים '.

3

בחר בסמל +.

החלון ' יצירת מיקום ' נפתח.
4

בחר באפשרות שתף מיקום זה אם ברצונך שאנשי הקשר שלך יראו את מיקומך.

5

בשדות שם וכתובת , הזן מידע אודות המיקום שלך.

6

בחר באפשרות ' צור '.

ערוך מיקום

באפשרותך לערוך את המיקומים שיצרת להוספת מידע נוסף.

1

בחר ג'אבר > העדפות.

2

בחלון ' העדפות ', בחר בכרטיסייה ' מיקומים '.

3

בחלון ' מיקומים שלי ', בחר מיקום מתוך הרשימה ובחר את הסמל עט או ערוך כדי לערוך את פרטי המיקום.

4

עדכנו את פרטי המיקום שלכם ובחרו ' שמור '.

הסיר מיקום

ניתן להסיר כל מיקום שתקבע.

1

בחר ג'אבר > העדפות

2

בחלון ' העדפות ', בחר בכרטיסייה ' מיקומים '.

3

בחלון ' מיקומים שלי ', בחר את המיקום שברצונך להסיר.

4

בחר את הסמל.

המיקום מוסר מהרשימה.

הקצאת מיקום מחדש

ניתן להקצות מחדש את מיקום הרשת הנוכחי למיקום שכבר יצרת.

1

בחר ג'אבר > העדפות.

2

בחלון ' העדפות ', בחר בכרטיסייה ' מיקומים '.

3

בחלון ' מיקומים שלי ', בחר מיקום מתוך הרשימה ולאחר מכן בחר בלחצן ' הקצאה מחדש '.