Włączanie lokalizacji

Włączenie lokalizacji w kliencie umożliwia kontaktom szybkie sprawdzenie, gdzie się znajdujesz. Lokalizacja jest dodawana do informacji o stanie.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.

3

Wybierz opcję Włącz lokalizacje.

4

(Opcjonalnie) Wybierz opcję Powiadom mnie o wykryciu nowych lokalizacji.

Od tej pory klient będzie przesyłał powiadomienia o wykryciu nowych lokalizacji.

Dodawanie lokalizacji

Można także utworzyć lokalizację widoczną dla kontaktów.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.

3

Wybierz ikonę +.

Zostanie otwarte okno Utwórz lokalizację.
4

Wybierz opcję Udostępnij tę lokalizację, jeśli chcesz, by była ona widoczna dla kontaktów.

5

W polach Nazwa i Adres wprowadź informacje o lokalizacji.

6

Wybierz opcję Utwórz.

Edytowanie lokalizacji

Utworzone lokalizacje można edytować w celu dodania informacji.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.

3

W oknie Moje lokalizacje wybierz z listy lokalizację, a następnie ikonę pióra lub edycji, aby edytować szczegóły lokalizacji.

4

Zmień informacje o lokalizacji i wybierz opcję Zapisz.

Usuwanie lokalizacji

Skonfigurowane lokalizacje można usuwać.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.

3

W oknie Moje lokalizacje wybierz lokalizację, którą chcesz usunąć.

4

Wybierz ikonę –.

Lokalizacja zostanie usunięta z listy.

Ponowne przypisywanie lokalizacji

Bieżącą lokalizację sieciową można przypisać ponownie do już utworzonej lokalizacji.

1

Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.

2

W oknie Preferencje wybierz kartę Lokalizacje.

3

W oknie Moje lokalizacje wybierz z listy lokalizację, a następnie przycisk Przydziel ponownie.