1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги.

2

Под Събраниеизберете Сайтове , изберете сайтаси, след което изберете Конфигуриране на сайт .

3

Изберете Имейл всички хостове, напишете съобщението си, след което изберете Изпращане.

В съобщението си до всички потребители не включвайте никакви променливи, които са в имейл шаблоните за вашата услуга Webex.