1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services.http://admin.webex.com

2

Onder Vergadering, selecteer Sites, kies uw-site en selecteer Site configureren.

3

Selecteer Alle Hosts e-mailen, typ uw bericht en selecteer vervolgens Verzenden.

Neem in uw bericht naar alle gebruikers geen variabelen op uit de e-mailsjablonen voor uw Webex-service.