1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com, naar Services .

2

Selecteer onder Vergadering Sites , kies uw site en selecteer vervolgens Site configureren .

3

Selecteer E-mail alle hosts , schrijf uw bericht en selecteer Verzenden .

Neem in uw bericht naar alle gebruikers geen variabelen op uit de e-mailsjablonen voor uw Webex-service.