1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Send e-post til alle verter, skriv meldingen, og velg deretter Send.

Du kan ikke ta med variabler som finnes i e-postmalene for Webex-tjenesten i meldingene til alle brukere.