1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Tjänster .

2

Under Möte väljer du Webbplatser , väljer din webbplats och väljer sedan Konfigurera webbplats .

3

Välj E-post alla värdar , skriv ditt meddelande och välj sedan Skicka .

I ditt meddelande till alla användare ska du inte inkludera några variabler som finns i e-postmallarna för din Webex-tjänst.