1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.http://admin.webex.com

2

Under Möte, Välj Webbplatser, välj din-webbplats och välj sedan Konfigurera webbplats.

3

Välj E-post alla värdar, skriv ditt meddelande och välj sedan Skicka.

I ditt meddelande till alla användare ska du inte inkludera några variabler som finns i e-postmallarna för din Webex-tjänst.