1

Z widoku klienta przejdź https://admin.webex.com, do Usługi.

2

W obszarze Spotkaniewybierz pozycję Witryny, wybierz witrynę, a następnie wybierz pozycję Konfiguruj witrynę.

3

Wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail do wszystkich hostów, napisz wiadomość, a następnie wybierz pozycję Wyślij .

W wiadomości do wszystkich użytkowników nie podawaj żadnych zmiennych, które znajdują się w szablonach wiadomości e-mail dla usługi Webex.