1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług .

2

W obszarze Spotkanie wybierz Witryny , wybierz witrynę, a następnie wybierz opcję Skonfiguruj witrynę .

3

Wybierz opcję E-mail do wszystkich prowadzących, napisz wiadomość, a następnie wybierz opcję Wyślij .

W wiadomości do wszystkich użytkowników nie należy umieszczać żadnych zmiennych w szablonach wiadomości e-mail dla usługi Webex.