1

Iz prikaza klijenta https://admin.webex.com, idite na lokaciju "Usluge".

2

U okviru Sastanakizaberite Lokacije, odaberite lokaciju, a zatim izaberite Stavku Konfiguriši lokaciju.

3

Izaberite Pošalji e-porukuSvim domaćinima , napišite poruku, a zatim izaberite Pošalji.

U poruku svim korisnicima nemojte uključivati promenljive koje se naći u predlošcima e-pošte za vašu Webex uslugu.