1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com, prozoru idite na Usluge.

2

U odjeljku Sastanak odaberite Web-mjesta, odaberite web-mjesto, a zatim Konfiguriranje web-mjesta.

3

Odaberite Pošalji svim domaćinima e-poštom, napišite poruku, a zatim odaberite Pošalji.

U poruku svim korisnicima nemojte uključiti varijable koje se nalaze u predlošcima e-pošte za vašu web-uslugu.