Обадете се на някого от вашите преки пространства

1

От началния екран, кажете Direct.

2

Кажете името на лицето или кажете Избор на елемент и номера до името му.

3

Кажи да сеобадиш.

Повикване на групово пространство

1

От началния екран, кажете Група.

2

Кажете Изберете елемент и номера до груповото пространство.

3

Тогава кажи, Обадисе.

Обади се на някого от екип

1

От началния екран кажете Отбории след това кажете името на екипа или кажете Избор на елемент и номера до името на отбора.

2

От членовете на екипа кажете името на лицето или кажете Избор на елемент и номера до името им, след което кажете Извършване на повикване.

Известия за входящи обаждания

Ако получите непланирано обаждане, когато приложението е във фонов режим, се показва банер за известяване. Известието показва името на лицето, което се обажда, или името на интервала, ако е групово обаждане.

Кажете Приемане за получаване на повикването или да кажете Отхвърляне да откажете обаждането.