Обадете се на някого от вашите преки пространства

1

От началния екран кажете Директен.

2

Кажете името на лицето или кажете Избор на елемент и номера до името му.

3

Кажете Да се обадите.

Извикване на групово пространство

1

От началния екран кажете Група.

2

Кажете Избор на елемент и номера до груповото пространство.

3

След това кажете, Направете повикване.

Обади се на Някой от екип

1

От началния екран кажете Отбори, след което кажете името на екипа или кажете Изберете Елемент и номера до името на екипа.

2

От членовете на екипа кажете името на лицето или кажете Изберете Елемент и номера до името им, след което кажете Направи повикване .

Известия за входящи повиквания

Ако получите непланирано обаждане, когато приложението е във фонов режим, се показва банер за известия. Известието показва името на лицето, което се обажда, или името на пространството, ако е групово повикване.

Кажете Приеми, за да получите обаждането, или кажете Отхвърляне, за да откажете обаждането.