Sunați pe cineva din spațiile dvs. directe

1

Din ecranul de start, spuneți Direct.

2

Spune numele persoanei sau spune Selectați elementul și numărul de lângă numele lor.

3

Spune Apelează.

Apelați un spațiu de grup

1

Din ecranul de start, spuneți grup.

2

Spune Selectați elementul și numărul de lângă spațiul grupului.

3

Apoi spune, Apelează.

Sunați pe cineva dintr-o echipă

1

Din ecranul de start, spuneți Echipe, apoi spuneți numele echipei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele echipei.

2

Din membrii echipei, spuneți numele persoanei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele lor, apoi spuneți Apelează.

Notificări de apeluri primite

Dacă primiți un apel neprogramat atunci când aplicația este în fundal, este afișat un banner de notificare. Notificarea arată numele persoanei care sună sau numele spațiului dacă este un apel de grup.

Spune Accept pentru a primi apelul sau pentru a spune Respinge pentru a refuza apelul.