Sunați pe cineva din spațiile directe

1

Din ecranul de pornire, spuneți Direct.

2

Rostiți numele persoanei sau spuneți Selectați elementul și numărul de lângă numele său.

3

Spune Efectuați apelul.

Apelarea unui spațiu de grup

1

Din ecranul de pornire, spuneți Grup.

2

Spuneți Selectare element și numărul de lângă spațiul de grup.

3

Atunci spune, dă untelefon.

Sunați pe cineva dintr-o echipă

1

Din ecranul de pornire, spuneți Teams, apoi rostiți numele echipei sau spuneți Selectare element și numărul de lângă numele echipei.

2

De la membrii echipei, rostiți numele persoanei sau spuneți Selectare element și numărul de lângă numele lor, apoi spuneți Efectuare apel.

Notificări de apeluri primite

Dacă primiți un apel neprogramat atunci când aplicația se află în fundal, se afișează un banner de notificare. Notificarea afișează numele persoanei care apelează sau numele spațiului, dacă este vorba despre un apel de grup.

Spuneți Acceptați pentru a primi apelul sau spuneți Respingere pentru a refuza apelul.