Ring til en person fra dine direkte områder

1

På startskærmen skal du sige Direkte.

2

Sig personens navn, eller sig Vælg element og nummeret ud for dennes navn.

3

Sig Foretag et opkald.

Ring til et gruppeområde

1

På startskærmen skal du sige Gruppe.

2

Sig Vælg element og nummeret ud for gruppeområdet.

3

Sig derefter Foretag et opkald.

Ring til en person fra et team

1

På startskærmen skal du sige Teams og derefter gruppenavnet eller sige Vælg elementog nummeret ved siden af teamnavnet.

2

Under teammedlemmerne skal du sige personens navn eller sige Vælg element og nummeret ud for deres navn og derefter sige Foretag opkald.

Beskeder om indgående opkald

Hvis du modtager et ikke-planlagt opkald, når appen er i baggrunden, vises der et beskedbanner. Beskeden viser navnet på den person, der ringer, eller navnet på området, hvis det er et gruppeopkald.

Sig Acceptér for at modtage opkaldet Afvis for at afvise opkaldet.