Zavolejte někomu z vašich přímých prostorů

1

Na domovské obrazovce řekněte Direct.

2

Vysílte jméno osoby nebo vyslete vybrat položku a číslo vedle jeho jména.

3

Řekni, zavoláš.

Volání skupinového prostoru

1

Na domovské obrazovce řekněte Skupina.

2

Řekněte Vybrat položku a číslo vedle místa ve skupině.

3

Pak řekni, zavolej.

Zavolejte někomu z týmu

1

Na domovské obrazovce vysílte Teamsa pak vysílte název týmu nebo vyberte položku a číslo vedle názvu týmu.

2

Od členů týmu vysílejte jméno osoby nebo vyberte položku a číslo vedle jeho jména a pak řekněteVolat.

Oznámení o příchozích hovorech

Pokud obdržíte neplánované volání, když je aplikace na pozadí, zobrazí se banner s oznámením. Oznámení zobrazuje jméno volaného osoby nebo název prostoru, pokud se jedná o skupinový hovor.

Řekněte Přijmout, abyste hovor přijali, nebo řekněte Odmítnout, abyste hovor odmítli.