Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

В пространството отидете на Space информация и включете Добавяне към любим превключва. Ако по-късно искате да премахнете пространството от вашите предпочитани, изключете превключването "Добави към любимия".

В пространството докоснете името на пространството и след това докоснете Настройки. Включете превключването Добавяне към предпочитани. Ако по-късно искате да премахнете пространството от вашите предпочитани, изключете превключването Добавяне към предпочитани.

В пространството докоснете >. Включете превключването Добавяне към предпочитани. Ако по-късно искате да премахнете пространството от вашите предпочитани, изключете превключването Добавяне към предпочитани.