Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Gå till Information om utrymmet och aktivera knappen Lägg till i favoriter. Om du vid ett senare tillfälle vill ta bort utrymmet från dina favoriter inaktiverar du knappen Lägg till i favoriter.

Tryck på utrymmets namn och tryck sedan på Inställningar. Aktivera knappen Lägg till i favoriter. Om du vid ett senare tillfälle vill ta bort utrymmet från dina favoriter inaktiverar du knappen Lägg till i favoriter.

Tryck på > i det här utrymmet. Aktivera knappen Lägg till i favoriter. Om du vid ett senare tillfälle vill ta bort utrymmet från dina favoriter inaktiverar du knappen Lägg till i favoriter.