Jabber Team Messaging -ovaj članak opisuje značajke koje se odnose samo na Jabber Team Messaging.

U prostoru idite na informacije o prostoru i uključite gumb Dodaj u favorite. Ako kasnije želite ukloniti prostor iz favoritova, isključite gumb Dodaj u favorite.

U prostoru dodirnite naziv prostora i zatim dodirnite postavke. Uključite preklopni gumb Dodaj u favorite. Ako kasnije želite ukloniti prostor iz favorizira, isključite gumb Dodaj u favorite.

U prostoru dodirnite >. Uključite preklopni gumb Dodaj u favorite. Ako kasnije želite ukloniti prostor iz favorizira, isključite gumb Dodaj u favorite.