Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

U prostoru idite na informacije o razmaku i uključite preklopnik "Dodaj u omiljenu lokaciju". Ako kasnije želite da uklonite prostor iz vaših usluga, isključite preklopnik "Dodaj u omiljenu lokaciju".

U prostoru dodirnite ime razmaka, a zatim dodirnite Postavke. Uključite preklopnik "Dodaj u omiljene lokacije". Ako kasnije želite da uklonite prostor iz vaših usluga, isključite preklopnik "Dodaj u omiljene lokacije".

U prostoru dodirnite >. Uključite preklopnik "Dodaj u omiljene lokacije". Ako kasnije želite da uklonite prostor iz vaših usluga, isključite preklopnik "Dodaj u omiljene lokacije".