Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

I området går du til område informasjon og slår på vei viseren Legg til i Favoritter. Hvis du senere ønsker å fjerne plassen fra dine leveringer, slår du av vei viseren for å legge til i Favoritter.

I området tapper du mellomroms navnet og deretter innstillinger. Aktiver /Deaktiver alternativet Legg til i Favoritter. Hvis du senere ønsker å fjerne plassen fra dine leveringer, må du slå av aktiverings funksjonen for å legge til i Favoritter.

I området tapper du >. Aktiver /Deaktiver alternativet Legg til i Favoritter. Hvis du senere ønsker å fjerne plassen fra dine leveringer, må du slå av aktiverings funksjonen for å legge til i Favoritter.