הודעות צוות של Jabber — מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על הודעות צוות של Jabber.

במרחב, עבור אל מידע על רווח והפעל את הלחצן הדו-מצבי Add to favorite . אם תרצה מאוחר יותר להסיר את השטח מההעדפות שלך, כבה את הלחצן הדו-מצבי 'הוסף למועדף '.

במרחב, הקש על שם הרווח ולאחר מכן הקש על הגדרות. הפעילו את הלחצן הדו-מצבי 'הוסף למועדפים '. אם תרצה מאוחר יותר להסיר את השטח מההעדפות שלך, כבה את הלחצן הדו-מצבי הוסף למועדפים .

בחלל, הקש על > . הפעילו את הלחצן הדו-מצבי 'הוסף למועדפים '. אם תרצה מאוחר יותר להסיר את השטח מההעדפות שלך, כבה את הלחצן הדו-מצבי הוסף למועדפים .