Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

W przestrzeni przejdź do Informacji o obszarze i włącz przełącznik Dodaj do ulubionych. Jeśli później zechcesz usunąć miejsce z posiadanych preferencji, wyłącz opcję Dodaj do ulubionego przełącznika.

W przestrzeni stuknij nazwę przestrzeni, a następnie stuknij Ustawienia. Włącz przełącznik Dodaj do ulubionych. Jeśli później zechcesz usunąć miejsce z posiadanych preferencji, wyłącz opcję Dodaj do ulubionychprzełącznika.

W obszarze dotknij >. Włącz przełącznik Dodaj do ulubionych. Jeśli później zechcesz usunąć miejsce z posiadanych preferencji, wyłącz opcję Dodaj do ulubionychprzełącznika.