1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

От плочката "Моята лична стая" изберете стрелката надолу от дясната страна на бутона Стартово събрание или Присъединяване към събрание.

3

Изберете Винаги започвайте от VDI приложение, за да отворите събранието във виртуалното настолно приложение.


 

Когато изберете Винаги избирайте най-добрата опция за мен, първият избор е да отворите уебекс виртуалното настолно приложение (VDI). Вторият избор е да отворите настолното приложение, а третият избор е да отворите уеб приложението.