1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Na kafelku Mój pokój osobisty wybierz strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Rozpocznij spotkanie lub Dołącz do spotkania.

3

Wybierz pozycję Zawsze zaczynaj od aplikacji VDI, aby otworzyć spotkanie w aplikacji pulpitu wirtualnego.


 

Po wybraniu opcji Zawsze wybieraj najlepszą dla mnie opcję, pierwszym wyborem jest otwarcie aplikacji pulpitu wirtualnego Webex (VDI). Drugim wyborem jest otwarcie aplikacji klasycznej, a trzecim wyborem jest otwarcie aplikacji internetowej.