1

היכנס לאתר Webex שלך.

2

מהאריח 'החדר האישי שלי', בחר את החץ כלפי מטה בצד ימין של לחצן התחל פגישה או הצטרף לפגישה .

3

בחר התחל תמיד מיישום VDI כדי לפתוח את הפגישה ביישום שולחן העבודה הווירטואלי.


 

כאשר אתה בוחר תמיד לבחור את האפשרות הטובה ביותר עבורי, הבחירה הראשונה היא לפתוח את אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי Webex (VDI). הבחירה השנייה היא לפתוח את אפליקציית שולחן העבודה, והבחירה השלישית היא לפתוח את אפליקציית האינטרנט.