1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Sa pločice "Moja lična soba" izaberite strelicu nadole sa desne strane dugmeta "Započni sastanak" ili "Pridruži se sastanku".

3

Izaberite opciju Uvek počni od VDI aplikacije da biste otvorili sastanak u aplikaciji virtuelne radne površine.


 

Kada izaberete opciju Uvek odaberite najboljuopciju za mene , prvi izbor je otvaranje Webex aplikacije za virtuelnu radnu površinu (VDI). Drugi izbor je otvaranje aplikacije na radnoj površini, a treći izbor je otvaranje veb aplikacije.