1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Na dlaždici Moje osobní místnost vyberte šipku dolů na pravé straně tlačítka Zahájit schůzku nebo Připojit se ke schůzce.

3

Chcete-li schůzku otevřít v aplikaci virtuální plocha, vyberte Vždy začít z aplikace VDI.


 

Když vyberete Vždy vybrat nejlepší volbu pro mě , první volbou je otevřít aplikaciWebex virtual desktop (VDI). Druhou možností je otevřít desktopovou aplikaci a třetí možností je otevřít webovou aplikaci.