Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблото за управление.

От екрана на конзолата щракнете върху Отговор.