Uzyskaj dostęp do recepcjonisty z portalu użytkownika połączeń. Aby dowiedzieć się, jak się zalogować, zobacz Sign In (Zaloguj się do konsoli).

W okienku konsoli kliknij przycisk Odbierz.