Uzyskaj dostęp do recepcjonistki z portalu użytkownikówdzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

W okienku konsoli kliknij pozycję Odpowiedz.