Accesați recepționerul din portalul utilizatorului apelant. Pentru pașii despre cum să vă conectați, consultați Conectarea la tabloul de bord.

Din panoul consolei, faceți clic pe Răspuns.