Recepcionarka pristupa sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

U oknu konzole kliknite na dugme Odgovori.