Когато използвате раздел на уеб сайт:

  • Уебсайтовете, които посещавате, нямат достъп до микрофона или камерата.

  • Не можете да удостоверявате с някои уеб сайтове, в зависимост от правилата им.

1

Отидете на Съобщения и изберете пространството.

2

Щракнете върху раздела с уеб сайта, който искате да отворите. Ако пространството има два или повече преки пътища към уеб сайта, можете да намерите повече преки пътища, като щракнете върху последния раздел, който има падащ списък с други преки пътища.