Когато използвате раздел за уебсайт:

  • Уебсайтовете, които посещавате, нямат достъп до микрофона или камерата.

  • Не можете да се удостоверите с някои уебсайтове в зависимост от техните правила.

1

Към съобщенията и изберете пространството.

2

Щракнете върху раздела с уебсайта, който искате да отворите. Ако пространството има два или повече преки пътища за уебсайтове, можете да намерите още преки пътища, като щракнете върху последния раздел, който има падащ списък с други преки пътища.

Ограничения

При добавяне или достъп до уебсайт от пространство, следните опции за удостоверяване за достъп до сайта не се поддържат:

  • Не-уеб-базирано удостоверяване, например Kerberos.
  • Удостоверяване с управление на вашето собствено устройство (BYOD), например Microsoft Intune, Duo.
  • Удостоверяване с единичен вход (SSO), което не позволява на вградения браузър да удостоверява автентичността.
  • OKTA многофакторно удостоверяване (MFA) на Mac.