Når du bruker en nettstedsfane:

  • Nettsteder du besøker, har ikke tilgang til mikrofonen eller kameraet.

  • Du kan ikke autentisere med enkelte nettsteder, avhengig av policyene.

1

Gå til Meldinger, og velg området.

2

Klikk på fanen med nettstedet du vil åpne. Hvis området har to eller flere snarveier til nettsteder, kan du finne flere snarveier ved å klikke på den siste fanen, som har en rullegardinliste med andre snarveier.