Gdy korzystasz z karty witryny:

  • Odwiedzane witryny nie mają dostępu do mikrofonu ani kamery.

  • W niektórych witrynach sieci Web nie można uwierzytelniać się w zależności od ich zasad.

1

Przejdź do Wiadomości i wybierz przestrzeń.

2

Kliknij kartę z witryną, którą chcesz otworzyć. Jeśli przestrzeń zawiera co najmniej dwa skróty do witryny, możesz znaleźć więcej skrótów, klikając ostatnią kartę, która zawiera listę rozwijaną innych skrótów.