Kiedy korzystasz z karty witryny:

  • Odwiedzane witryny nie mają dostępu do mikrofonu ani kamery.

  • Nie możesz uwierzytelnić się w niektórych witrynach, w zależności od ich zasad.

1

Iść do Wiadomości i wybierz przestrzeń.

2

Kliknij kartę z witryną, którą chcesz otworzyć. Jeśli w obszarze znajdują się co najmniej dwa skróty do witryn, możesz znaleźć więcej skrótów, klikając ostatnią kartę, która zawiera listę rozwijaną innych skrótów.