כאשר אתה משתמש בכרטיסייה אתר אינטרנט:

  • לאתרים שבהם אתה מבקר אין גישה למיקרופון או למצלמה.

  • אי אפשר לאמת אתרים מסוימים, בהתאם למדיניות שלהם.

1

נכנסים לקטע הודעות ובוחרים את הנכס.

2

לחץ על הכרטיסייה עם האתר שברצונך לפתוח. אם בנכס יש שני קיצורי דרך או יותר של אתרים, אפשר למצוא קיצורי דרך נוספים על ידי לחיצה על הכרטיסייה האחרונה, שבה יש רשימה נפתחת של קיצורי דרך אחרים.