כאשר אתה משתמש בלשונית אתר אינטרנט:

  • אתרי אינטרנט שבהם אתה מבקר לא יכולים לגשת למיקרופון או למצלמה.

  • אינך יכול לאמת באמצעות אתרי אינטרנט מסוימים, בהתאם למדיניות שלהם.

1

עבור להעברת הודעות ובחר את המרחב.

2

לחץ על הלשונית עם האתר שברצונך לפתוח. אם למרחב יש שני קיצורי דרך או יותר באתר אינטרנט, תוכל למצוא קיצורי דרך נוספים על-ידי לחיצה על הלשונית האחרונה, שיש לה רשימה נפתחת של קיצורי דרך אחרים.