Kada koristite karticu "Veb lokacija":

  • Veb lokacije koje posećujete ne mogu da pristupe mikrofonu ili fotoaparatu.

  • Ne možete da potvrdite verodostojnost kod nekih Veb lokacija, u zavisnosti od njihovih smernica.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Izaberite karticu sa Web lokacijom koju želite da otvorite. Ako prostor ima dve ili više prečica za Veb lokaciju, možete pronaći više prečica tako što ćete kliknuti na poslednju karticu koja ima padajuću listu drugih prečica.