1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , а под Събрание изберете Сайтове.

2

Изберете webex сайта, за да промените настройките за и щракнете върху Конфигуриране на сайт.

3

Под Общи настройки изберете Опции засайта .

4

От падащия списък Ограничения за набиране без такси изберете Ограничения за набиране без такси за клиента.

5

За да покажете ограниченията за набиране без такси за клиенти, изберете Да.

6

За да предоставите документа на уеб страница, изберете URL адрес и след това въведете URL адреса в съответнотополе.

7

За да предоставите PDF версия на документа, изберете PDF файл и след това щракнете върху Качване на файл .

8

Прегледайте местоположението на файла, изберете файла и след това щракнете върху Отвори.

9

Изберете Актуализиране.