1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Alternativer for nettsted.

4

Fra rullegardinlisten Begrensninger for gratis oppringing velger du Begrensninger for gratis oppringing for kunde.

5

Velg Ja for å vise begrensinger for gratis oppringing for kunde.

6

Hvis du vil legge til dokumentet på et nettside, velger du URL-adresse, og skriver inn URL-adressen i det tilsvarende feltet.

7

Hvis du vil legge til en PDF-versjon av dokumentet, velger du PDF-fil, og klikker på Last opp fil.

8

Bla til filplasseringen, merk filen, og klikk på Åpne.

9

Velg Oppdater.