1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Sa padajuće liste Ograničenja biranja putarine bez naplate izaberite ograničenja za biranje putarine bez naplate.

5

Da biste kupcima pokazali ograničenja biranja putarine bez putarine, kliknite na dugme "Da".

6

Da biste obezbedili dokument na Web stranici, izaberite URL adresu , a zatim unesite URL adresu u odgovarajuće polje.

7

Da biste obezbedili PDF verziju dokumenta, izaberite PDF datoteku , a zatim kliknite na dugme Otpremi datoteku.

8

Potražite lokaciju datoteke, izaberite datoteku, a zatim kliknite na dugme Otvori.

9

Izaberite ispravku.