1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Opcje witryny.

4

Z listy rozwijanej Ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów wybierz pozycję Ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów klienta.

5

Aby wyświetlić ograniczenia bezpłatnego wybierania numerów przez klienta, wybierz opcję Tak.

6

Aby udostępnić dokument na stronie internetowej, wybierz opcję Adres URL , a następnie wprowadź adres URL w odpowiednimpolu.

7

Aby udostępnić wersję PDF dokumentu, wybierz opcję Plik PDF , a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.

8

Przejdź do lokalizacji pliku, zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

9

Wybierz Aktualizuj.