1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex עבורו כדי לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

מהרשימה הנפתחת הגבלות חיוג חינם, בחר הגבלות חיוג חינם שלהלקוח.

5

כדי להציג הגבלות חיוג חינם של לקוחות, בחר כן.

6

כדי לספק את המסמך בדף אינטרנט, בחר כתובת URLולאחר מכן הזן את כתובת ה- URL בשדה המתאים.

7

כדי לספק גרסת PDF של המסמך, בחר קובץPDF ולאחר מכן לחץ על העלה קובץ.

8

אתר את מיקום הקובץ, בחר את הקובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

9

בחר עדכן.