1

Från kundvyn i https://admin.WebEx.comGå till Tjänster, och under Möte, Välj Webbplatser.

2

Välj WebEx-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Från till Begränsningar för avgiftsfria samtal rullgardinsmeny, Välj Anpassade begränsningar för avgiftsfria samtal.

5

För att visa anpassade begränsningar för avgiftsfria samtal väljer du Ja.

6

För att tillhandahålla dokumentationen på en webbsida väljer du URL och anger sedan URL:en i motsvarande fält.

7

För att tillhandahålla en PDF-version av dokumentet, Välj PDF-fil, och klicka sedan på Överför fil.

8

Bläddra till platsen för filen, välj filen och klicka sedan på Öppna.

9

Välj Uppdatera.