Използвайте следната процедура, за да добавите удостоверен прокси или нови проксита след качване на борда.


Можете да добавяте само по един прокси едновременно.

Преди да започнете

Осигурете, че сте инсталирали файла Agent COP на възела.

1

Влезте в унифицирания CM или IM&p възел с помощта на администратора CLI.

2

Проверете списъка с прокси, като използвате следната команда CLI:

администратор:utils ucmgmt прокси списък

3

Добавете нов прокси, като използвате следната команда CLI:

администратор:utils ucmgmt прокси добави http://<host>:<port> [потребителско име]


 
  • Извършете тази стъпка на всички възли в клъстера.

  • Само ако добавяте удостоверен прокси, трябва да предоставите потребителското име и паролата в горната команда.

Например администратор:utils ucmgmt прокси добави http://proxy.dummy.com:80 abc

Следва примерен изход.

Успешно се свърза с контролера. { "услугаИме" : "HCSAC", "услугаТип" : "ЗАДЪЛЖИТЕЛНО", "услугаСтейта" : "онлайн", "съобщение" : "Здрави", "последноПоддържани" : "2020-08-04T15:34:52.931Z", "upstreamServices" : [ { "услугаИме" : "RDS", "услугаТип" : "ЗАДЪЛЖИТЕЛНО", "услугаСтейта" : "онлайн", "съобщение" : "Здрави", "последноПоддържани" : "2020-08-04T15:34:45.476Z", "upstreamServices" : [ ] } ] }
4

Забраняване на услугата за телеметрия на всеки възел. За повече информация вижте Начало и спиране на секцията Услуга за телеметрия в Настройване на Cisco Webex UC, свързана с облака, за устройства на място.


 

Ако сте на борда на възел за първи път, пропуснете тази стъпка.

5

Проверете дали http://<host>:<port> се добавя към списъка с прокси.

администратор:utils ucmgmt прокси списък

6

След като завършите горните стъпки, рестартирайте услугата в контролния център, така че телеметричният модул да вземе новата прокси информация.


 

Ако сте на борда на възел за първи път, пропуснете тази стъпка.

Какво да правим по-нататък

За информация как да се бордови CCUC на устройства на място вижте Настройване на Cisco Webex Cloud-свързани UC за устройства на място.