Benyt følgende fremgangsmåde for at tilføje en godkendt proxy eller nye proxyer efter onboarding.


Du kan kun tilføje én proxy ad gangen.

Før du begynder

Kontrollér, at du har installeret agent-COP-filen på noden.

1

Log på Unified CM- eller IM & P-node vha. Admin CLI.

2

Kontroller proxylisten ved brug af følgende CLI-kommando:

admin:utils ucmgmt proxy list

3

Tilføj en ny proxy ved brug af følgende CLI-kommando:

admin:utils ucmgmt proxy add http://<host>:<port> [brugernavn]


 
  • Udfør dette trin på alle noder i klyngen.

  • Kun hvis du tilføjer en godkendt proxy, skal du angive brugernavnet og adgangskoden i ovenstående kommando.

F.eks.: admin:utils ucmgmt proxy add http://proxy.dummy.com:80 abc

Følgende er et eksempel på et output.

Controlleren blev kontaktet.
{
"tjenestenavn" : "HCSAC",
"tjenesteype" : "PÅKRÆVET",
"tjenestetilstand" : "online",
"meddelelse" : "god tilstand",
"senest opdateret" : "2020-08-04T15:34:52.931Z",
"upstream-tjenester" : [

{ "tjenestenavn" : "RDS", "tjenestetype" : "PÅKRÆVET", "tjenestetilstand" : "online", "meddelelse" : "god tilstand", "senest opdateret" : "2020-08-04T15:34:45.476Z", "upstream-tjenester" : [ ] }
]
}
4

Deaktiver telemetritjenesten på hver node. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet Start og stop telemetritjeneste i Konfigurer Cisco Webex Cloud-Connected UC for enheder i det lokale miljø.


 

Hvis du onboarder en node for første gang, skal du springe dette trin over.

5

Kontrollér, om http://<host>:<port> er føjet til proxylisten.

admin:utils ucmgmt proxy list

6

Når du har fuldført ovenstående trin, skal du genstarte tjenesten i Control Hub, så telemetrimodulet indsamler de nye proxyoplysninger.


 

Hvis du onboarder en node for første gang, skal du springe dette trin over.

Hvad der skal ske nu

Du kan finde oplysninger om, hvordan du tager CCUC i brug på lokale enheder, under Konfigurer Cisco Webex Cloud-Connected UC til enheder i det lokale miljø.