Pro přidání ověřeného proxy serveru nebo nových proxy serverů po přihlášení použijte následující postup.


  • Podporovaná schémata ověřování proxy serveru jsou Basic a Digest.

  • Najednou můžete přidat pouze jeden proxy server.

Než začnete

Ujistěte se, že jste do uzlu nainstalovali soubor Agent COP.

1

Přihlaste se k uzlu Unified CM nebo IM and Presence pomocí rozhraní příkazového řádku pro správu.

2

Zkontrolujte seznam proxy serverů pomocí následujícího příkazu rozhraní příkazového řádku:

admin: utils ucmgmt proxy list

3

Přidejte nový proxy server pomocí následujícího příkazu rozhraní příkazového řádku:

admin:utils ucmgmt proxy add http://<host>:<port> [uživatelské jméno]


 
  • Tento krok proveďte na všech uzlech v clusteru.

  • Pokud přidáváte ověřený proxy server, zadejte uživatelské jméno a heslo ve výše uvedeném příkazu.

Například admin: utils ucmgmt proxy add http://proxy.dummy.com:80 abc

Následuje ukázka výstupu.

Úspěšně kontaktoval správce. { "serviceName" : "HCSAC", "serviceType" : "REQUIRED", "serviceState" : "online", "message" : "Healthy", "lastUpdated" : "2020-08-04T15:34:52.931Z", "upstreamServices" : [ { "serviceName" : "RDS", "serviceType" : "REQUIRED", "serviceState" : "online", "message" : "Healthy", "lastUpdated" : "2020-08-04T15:34:45.476Z", "upstreamServices" : [ ] } ] }
4

Zakažte službu telemetrie na každém uzlu. Další informace naleznete v části Spuštění a zastavení služby telemetrie v tématu Nastavení Cisco Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.


 

Pokud zavádíte uzel poprvé, tento krok přeskočte.

5

Zkontrolujte, zda seznam proxy nyní obsahuje http://<host>:<port> Přidány.

admin: utils ucmgmt proxy list

6

Po dokončení předchozích kroků restartujte službu v Centru řízení, aby modul telemetrie vybral nové informace o proxy serveru.


 

Pokud zavádíte uzel poprvé, tento krok přeskočte.

Další postup

Informace o tom, jak zapojit CCUC na místnich zařízeních, najdete v tématu Nastavení Cisco Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.