Pro přidání ověřeného proxy serveru nebo nových proxy serverů po přihlášení použijte následující postup.


Najednou můžete přidat pouze jeden proxy server.

Než začnete

Ujistěte se, že jste do uzlu nainstalovali soubor Agent COP.

1

Přihlaste se k uzlu Unified CM nebo IM&P pomocí správce CLI.

2

Zkontrolujte seznam proxy serverů pomocí následujícího příkazu rozhraní příkazového řádku:

admin:utils ucmgmt proxy list

3

Přidejte nový proxy server pomocí následujícího příkazu rozhraní příkazového řádku:

admin:utils ucmgmt proxy add http://<host>:<port> [uživatelské jméno]


 
  • Tento krok proveďte na všech uzlech v clusteru.

  • Pouze pokud přidáváte ověřený proxy server, musíte ve výše uvedeném příkazu zadat uživatelské jméno a heslo.

Například: admin:utils ucmgmt proxy add http://proxy.dummy.com:80 abc

Následuje ukázka výstupu.

Successfully contacted controller.
{
"serviceName" : "HCSAC",
"serviceType" : "REQUIRED",
"serviceState" : "online",
"message" : "Healthy",
"lastUpdated" : "2020-08-04T15:34:52.931Z",
"upstreamServices" : [

{ "serviceName" : "RDS", "serviceType" : "REQUIRED", "serviceState" : "online", "message" : "Healthy", "lastUpdated" : "2020-08-04T15:34:45.476Z", "upstreamServices" : [ ] }
]
}
4

Zakažte službu telemetrie na každém uzlu. Další informace naleznete v části Spuštění a zastavení služby telemetrie v tématu Nastavení Cisco Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.


 

Pokud zavádíte uzel poprvé, tento krok přeskočte.

5

Zkontrolujte, zda je do seznamu proxy přidáno http://<host>:<port>.

admin:utils ucmgmt proxy list

6

Po dokončení výše uvedených kroků restartujte službu v centru Control Hub, aby telemerický modul zachytil nové informace o proxy serveru.


 

Pokud zavádíte uzel poprvé, tento krok přeskočte.

Další postup

Informace o tom, jak zapojit CCUC na místnich zařízeních, najdete v tématu Nastavení Cisco Webex Cloud-Connected UC pro místní zařízení.