השתמש בפרוצדורה הבאה כדי להוסיף פרוקסי מאומת או פרוקסי חדש לאחר הסיפון.


  • סכימות אימות ה-proxy הנתמכות הן בסיסיות ומתעכל.

  • ניתן להוסיף פרוקסי אחד בלבד בכל פעם.

לפני שאתה מתחיל

ודא כי התקנת את קובץ השוטר הסוכן בצומת.

1

היכנס לצומת Unified CM או IM and Presence באמצעות CLI מנהל.

2

בדוק את רשימת ה-proxy באמצעות הפקודה הבאה CLI:

מנהל הutils: רשימת פרוקסי ucmgmt

3

הוסף פרוקסי חדש באמצעות הפקודה הבאה CLI:

admin: utils ucmgmt פרוקסי להוסיף http://<host>:<port> משתמש


 
  • בצע שלב זה בכל הצמתים באשכול.

  • אם אתה מוסיף פרוקסי מאומת, ספק את שם המשתמש והסיסמה בפקודה שהוזכרה בעבר.

לדוגמה, admin: utils ucmgmt פרוקסי להוסיף http://proxy.dummy.com:80 abc

להלן פלט לדוגמה.

יצר קשר בהצלחה עם בקר. {"serviceName": "HCSAC", "serviceType": "דרוש", "serviceState": באינטרנט "," הודעה ":" בריא "," lastUpdated ":" 2020-08-04T15:34:52.931Z "," upstreamServices ": [{" serviceName ":" RDS "," serviceType ":" דרוש "," serviceState ":" באינטרנט "," הודעה ":" בריא "," lastUpdated ":" 2020-08-04T15:34:45.476Z "," upstreamServices ": []}]
4

השבת את שירות הטלמטריה בכל צומת. לקבלת מידע נוסף, ראה התחל ועצור את מקטע שירות הטלמטריה באמצעות הגדרת Cisco Webex Cloud-Connected UC עבור התקנים מקומיים.


 

אם אתה מחבר צומת בפעם הראשונה, דלג על שלב זה.

5

בדוק אם רשימת ה-proxy כוללת כעת את http://<host>:<port> וספת.

מנהל הutils: רשימת פרוקסי ucmgmt

6

לאחר שהשלמת את השלבים הקודמים, הפעל מחדש את השירות ברכזת הפקדים כך שמודול הטלמטריה בוחר את מידע ה-proxy החדש.


 

אם אתה מחבר צומת בפעם הראשונה, דלג על שלב זה.

מה לעשות בשלב הבא

לקבלת מידע אודות אופן הCCUC המשולבים של התקנים מקומיים, ראה הגדרת Cisco Webex Cloud-Connected UC עבור התקנים מקומיים.