След това ще бъде лесно да изберете кой от записаните телефонни номера искате събранието да се обади, когато изберете Обадете ми се.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил.

2

Изберете Опции за присъединяване.

3

За Обадете ми се телефонни номера, изберете Управление на телефонните ми номера "Обади ми се".

Телефонни номера за повикване от сървъра

Приложението отваря страницата с предпочитания за Аудио и Видео на вашия Webex сайт.

4

За Моите телефонни номеравъведете телефонния си номер и проверете Показване в Обадете ми се номера списък.

Повторете за всеки телефонен номер, който искате да покажете в списъка.

5

Щракнете върху Запиши.

1

Отворете настройките от снимката на потребителския си профил.

2

Изберете Събрания > Опции за присъединяване.

3

За Обадете ми се телефонни номера, изберете Управление на телефонните ми номера "Обади ми се".

Телефонни номера за повикване от сървъра

Приложението отваря страницата с предпочитания за Аудио и Видео на вашия Webex сайт.

4

За Моите телефонни номеравъведете телефонния си номер и проверете Показване в Обадете ми се номера списък.

Повторете за всеки телефонен номер, който искате да покажете в списъка.