Tada će biti lako odabrati koji od spremljenih telefonskih brojeva želite da sastanak nazove kada odaberete Nazovi me.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Odaberite Mogućnosti pridruživanja.

3

U odjeljku Nazovi me telefonskim brojevimaodaberite Upravljanje telefonskim brojevima.

Telefonski brojevi za nazivanje

Aplikacija otvara stranicu s preferencama zvuka i videozapisa na web-mjestu.

4

Za moje telefonske brojeveunesite svoj telefonski broj i provjerite Prikaži na popisu Nazovi me brojevima.

Ponovite postupak za svaki telefonski broj koji želite prikazati na popisu.

5

Kliknite Spremi.

1

Otvorite postavke sa slike profila.

2

Odaberite Sastanci > Mogućnosti uključivanja.

3

U odjeljku Nazovi me telefonskim brojevimaodaberite Upravljanje telefonskim brojevima.

Telefonski brojevi za nazivanje

Aplikacija otvara stranicu s preferencama zvuka i videozapisa na web-mjestu.

4

Za moje telefonske brojeveunesite svoj telefonski broj i provjerite Prikaži na popisu Nazovi me brojevima.

Ponovite postupak za svaki telefonski broj koji želite prikazati na popisu.