Zatim će biti lako odabrati koji od spremljenih telefonskih brojeva želite da sastanak nazove kada odaberete nazovi me .

1

Otvorite postavke sa svoje profilne slike .

2

Odaberite Opcije pridruživanja .

3

Za Nazovite me na brojeve telefona , odaberite Upravljajte mojim telefonskim brojevima Pozovi me .

Call me phone numbers

Aplikacija otvara Audio i Video stranica s postavkama na vašem web- Web-mjesto Webex.

4

Za Moji brojevi telefona , unesite svoj telefonski broj i provjerite Prikaži na popisu Call me numbers .

Ponovite za svaki telefonski broj koji želite prikazati na popisu.

5

Kliknite Spremi.

1

Otvorite postavke sa svoje profilne slike .

2

Odaberite Sastanci > Opcije pridruživanja .

3

Za Nazovite me na brojeve telefona , odaberite Upravljajte mojim telefonskim brojevima Pozovi me .

Call me phone numbers

Aplikacija otvara Audio i Video stranica s postavkama na vašem web- Web-mjesto Webex.

4

Za Moji brojevi telefona , unesite svoj telefonski broj i provjerite Prikaži na popisu Call me numbers .

Ponovite za svaki telefonski broj koji želite prikazati na popisu.